Stěhování pianin a klavírů

Precizní a profesionální stěhování pianin a křídel

stěhování pianin a křídelV návaznosti na stěhování strojů a těžkých břemen nabízíme také velmi šetrné stěhování pianin a křídel jakýchkoliv druhů. Samozřejmostí u nás je automatické pojištění našich služeb na částku 15.000.000,- Kč - viz. pojištění.

Dlouhodobě se zaměřujeme na stěhování pianin, klavírů, křídel, pián a všech klávesových hudebních nástrojů, v jakékoliv váze, velikosti a od jakéhokoliv výrobce. U nás se nemusíte bát nešetrného zacházení, špatného zabezpečení při stěhování či dokonce poškození nástroje. Máme za sebou hodně let stěhování a nespočet přestěhovaných hudebních nástrojů různých hodnot, díky čehož víme přesně jak postupovat pro co nejeefektivnější a nejbezpečnější stěhování pianin a křídel.

 

Rozdíl mezi klávesovými hudebními nástroji:

Vzhledem k časté neznalosti přesných názvů hudebních nástrojů, je pro nás vhodnější Vám přiblížit správné označení tak, aby se při objednávce našich služeb přesně vědělo, v jaké cenové relaci se budete pohybovat.

Piáno: obecné pojmenování pro pianino či klavír

Pianino: název pro tzv: "nástroje ke stěně" - jedná se o klasické pianina, které se využívají nejčastěji v domácnostech

Klavír: pojmenování pianin s horizontální konstrukcí - slangovým výrazem "křídlo"

 

Značky pianin a křídel, které nejčastěji stěhujeme:

Pianino Petrof, piano Petrof, klavír Petrof, pianino August Forster, piano Steinway, klavír Bosendorfer, klavír Bechstein, pianino Weinbach, piano Rosler, pianino Scholze a dalších.

 

Průběh stěhování pianin a křídel:

Po uskutečnění objednávky s domluvou termínu Vám bude v den stěhování přistaven vůz s našimi pracovníky. Posádka pianino či křídlo pečlivě zabalí tak, aby nedošlo k žádnému poškození a šetrně přenese stěhovaný předmět k vozu, kde jej naloží na hydraulickou plošinu. Díky plošině je mnohem snažší manipulovat s nákladem jak je potřeba. Ve voze následně předmět ukotví a upevní s maximální pečlivostí. Stejný bude postup také na místě vykládky, čili na konečné adrese.

Naši stěhováci nástroj přestěhují a umístí na Vámi určené místo, zkontrolují zda je vše v pořádku a rozbalí jej. Poté Vás požádají, aby proběhla kontrola také z Vaší strany. Bude-li vše dle Vašich představ, uhradíte naše služby a zakázka je v tu chvíli dokončená.

Samozřejmě si následně můžete vyplnit krátký formulář s hodnocením našich služeb nebo zaslat přímou referenci na e-mail či na naše facebook stránky. Za každou zpětnou vazbu budeme velmi rádi. Záleží nám na Vašem hodnocení a Vaší spokojenosti.

 

Doporučení k umístění pianin a křídel:

Chcete-li mít hudební nástroj (piáno, pianino, klavír, křídlo) umístěný správně, měly by se dodržovat 3 hlavní zásady:

1. umístění nástroje co nejdále od okna - není-li to možné, pak je vhodné jej chránit přikrývkou, která nepropouští světlo.

2. umístění nástroje co nejdále od topného zařízení - díky přímo sálajícímu teplo by mohlo dojít k nežádoucím deformacím nástroje, poškození povrchu (laku) a jiným škodám

3. umístění nástroje u vnitřní zdi - tato zásada je velmi důležitá

Samozřejmě platí, že pokud hudební nástroj stěhujete z chladného prostředí, je nutné jej nechat přiměřeně dlouhou dobu "aklimatizovat" v pokojové teplotě (či naopak z tepla do chladna). Toto pravidlo platí jak pro hru, tak pro případné seřizovaní a ladění nástroje.

I při sebevětší péči při balení, stěhování a převozu hudebních nástorojů, jako je piáno, pianino, klavír či křídlo, dochází k rozladění. Pokud se tak stane, je třeba povolat odborníka - ladiče, který Váš hudební nástroj prohlédne, naladí a popřípadě i vyčistí.

Při běžném provozu nástroje se doporučuje ladit a čistit 1 x ročně - při absenci této péče je poškozována mechanika nástroje. Dlouhodobé zanedbání dokonce vede k výskytu molů a ti jsou schopni pozřít veškerou plsť z hudebního nástroje.

Celková regulace - seřízení mechaniky, klávesnice a pedálů by měla být prováděna 1 x za 2 roky.

 

Ceník stěhování pianin a křídel

Váha břemene Cena v Kč Cena za patro v Kč
100 – 199 Kg (pianino polopancíř) 1 200 200
200 – 299 Kg (piano celopancíř) 1 800 250
300 – 399 Kg (trezor) 3 000 500
400 – 599 Kg (trezor) 4 000 750
600 Kg a více 5 000 800

Cena za každých 20m donášky se počítá jako jedno patro.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.